Wide 1532 sweden 2016 stud arrivalorientationhug

Samarbeten och Partnerskap

Morgondagens ledare behöver globala kompetenser

Att som ung helt få byta miljö och uppleva en annan kultur både i familjeliv och skola, är en årslång utbildning i interkulturell förståelse och tolerans. Det är en utmaning och därav utvecklas också din hjärna. Dessa ungdomar är framtidens ledare i samhället, i skolan, i vardagslivet bland vänner och familj, i det svenska föreningslivet med idrott, scouter och politiska ungdomsorganisationer. Under åren har YFU samlat en alumni på över 9000 fd utbytesstudenter.

De svenska familjer som öppnat sina hem för att välkomna en ny tonåring, ger inte bara just den ungdomen en möjlighet att lära känna en ny kultur, men utmanas också själva i sin interkulturella tanke. De är förebilder och inspiration i det lokala samhället och visar att man med ett stort hjärta kan göra skillnad med små resurser.

YFU är en organisation vars expertis är att stödja ungdomar i det interkulturella lärandet. Våra studenter återvänder med en vilja att sprida sin nya kunskap till fler unga. Därför kan vi nå ut med interkulturellt lärande till fler unga, exempelvis med vår workshop ”Coloured Glasses – se världen med nya ögon” som vi erbjuder skolor och ungdomsorganisationer.

Vill du bidra?

Om du vill bidra till ett samhälle med mer tolerans och interkulturell förståelse, bidra med hjälp av en donation till YFUs stipendiefond. Specifika stipendier kan namnges efter givaren, men du kan också donera generellt. Vid större donationer med önskan om att namnge ett eget stipendium kontakt YFUs National Director Malin Dacke.

Bankgiro 5703-2815

Swish 1230172023

Märk din donation med YFUs stipendiefond och ditt namn

Wide donor photo with call out