Wide 1637 spain 2016 volunteer cgworkshoptrainercloseup

Coloured Glasses

Coloured Glasses - nya perspektiv på omvärlden

Coloured Glasses är en etablerad pedagogisk modell inom hela Youth For Understanding. YFU Sverige har under flera år varit involverade i internationella projekt där Coloured Glasses varit stommen i projektet, och med hjälp av denna metodik har vi nått ut till tusentals unga medborgare över hela världen med våra Coloured Glasses-workshops.

Under 2019 har YFU Sverige, tillsammans med 7 andra nationella YFU-organisationer, arbetat med det EU-finansierade projektet ACLEV
(Active Citizens Living European Values). Projektet tog slut under november 2019 har haft som övergripande syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet i maj 2019, samt att främja aktivt medborgarskap för unga EU-medborgare.

En Coloured Glasses-workshop kan se ut på flera olika sätt, men har alltid samma grundläggande syfte: att få deltagarna att reflektera över sina förutfattade meningar, stereotyper och fördomar gällande andra människor och kulturer. För gymnasieelever har vi tagit fram en specialworkshop som berör läroplanens målsättningar för ett flertal skolämnen.

Ta kontakt med philip@yfu.se för att boka in en workshop, eller fyll i formuläret direkt här nedan:

Boka en workshop

Är du pedagog, lärare eller jobbar med unga människor mellan 15-18 på annat sätt? Fyll i dina uppgifter för att boka in en Coloured Glasses-workshop!

Kontaktperson

Kontaktinformation

Meddelande till YFU

Loading
You have errors. Please check your entries above!

*Då du skickar in dina kontaktuppgifter till YFU Sverige går du med på
att vi hanterar dem enligt vår datalagringspolicy. Den kan du läsa mer om här.

Round xlarge 1614 spain 2016 stud cgworkshopatwork
Wide eu flag co funded pos rgb left