Wide 1637 spain 2016 volunteer cgworkshoptrainercloseup

Coloured Glasses

Coloured Glasses ACLEV - våra workshops med EU-fokus

YFU Sverige ingår tillsammans med 7 andra nationella YFU-organisationer i det Erasmus+-finansierade projektet ACLEV (Active Citizens Living European Values). Projektet har som övergripande syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet i maj 2019, samt att främja aktivt medborgarskap för unga EU-medborgare.

Inom ramen för detta projekt har vi tillsammans med våra samarbetspartners skapat en workshop
för att nå ut till unga vuxna i åldern 18-25, varav många står inför sitt första EU-val där de är röstberättigade. 

Metoden som våra workshops bygger på kallar vi för Coloured Glasses. Det är en interaktiv
metod som utmanar deltagarna att med olika övningar utmana sitt sätt att se på världen och
på sig själva. Målet är att bli mer medveten om hur de glasögon du bär
färgar dina tolkningar och möjligheter att ta till dig av andra
kulturer.

I våra workshops belyser vi frågor som aktivt medborgarskap, europeiska värderingar och EU:s institutioner. Vi anpassar innehållet till varje grupp, men den primära målgruppen för dessa workshops är unga personer mellan 18-25.

Vill du som företrädare för en organisation eller förening ta del av ACLEV inför det kommande EU-valet den 26 maj?

Ta kontakt med philip@yfu.se för att boka en workshop, eller fyll i formuläret direkt här nedan:

Vill du boka en Coloured Glasses workshop?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontaktperson

Kontaktinformation

Meddelande till YFU

Loading
You have errors. Please check your entries above!
Round xlarge 1614 spain 2016 stud cgworkshopatwork
Round xlarge 1626 spain 2016 volunteer stud cgworkshopcloseuptrainer
Round xlarge yfu cgvalencia 2016 71

ACLEV: Active Citizens Living European Values

ACLEV finansieras av Europeiska kommissionens Erasmus+ program och involverar följande samarbetspartners: Youth For Understanding (EEE-YFU), YFU Germany, YFU Estonia, YFU Sweden, YFU Austria, YFU Czech Republic, YFU Spain, YFU Flanders, YFU Romania, ECYC (European Confederation of Youth Clubs) och ESN (Erasmus Student Network).

Med hjälp av projektet ACLEV bidrar YFU Sverige till att fler unga människor i Europa utvecklar interkulturella kompetenser och stärker dem i sitt aktiva europeiska medborgarskap. Projektets konkreta mål är att öka valdeltagandet bland svenska förstagångsväljare i Europaparlamentsvalet.

Projektet utbildar även workshopsledare och bygger upp ett starkt volontärnätverk för att nå ut med så många workshops som möjligt till skolor, fritidsgårdar och andra ungdomsorganisationer.

*Då du skickar in dina kontaktuppgifter till YFU Sverige går du med på
att vi hanterar dem enligt vår datalagringspolicy. Den kan du läsa mer om här.

Wide eu flag co funded pos rgb left