Bidrag från Fonder

​YFU Sverige söker och får kontinuerligt bidrag från olika fonder som vill stödja vårt arbete och vår utveckling

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Seminarium med ledarskapsfortbildning och lägerutvärdering 

Syftet med ledarskapsfortbildningen är att investera i bättre ledarskap hos YFUs unga volontärer, och därmed förbättra genomförandet av våra läger, för att i slutändan höja kvalitén på de utbytesår och interkulturella lärande YFU erbjuder. 


Ytterligare anledning till fortbildning är förhoppning om ökat initiativ och ledarskap inom hela organisationen, och på så vis expansion av ideellt engagemang inom YFU. Lägerutvärderingens ändamål är att analysera den gångna lägersäsongen, dela erfarenheter och reflektera över resultaten. Detta ska sedan ge Lägergruppen, ansvariga för genomförandet och utvecklingen av YFUs lägerverksamhet, konkreta förbättringsmöjligheter inför nästkommande lägersäsong liksom på sikt. 


Helgen som helhet tjänar även ett syfte att tacka för ledarnas hårda arbete under året.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

YFU Sveriges Japanprogram har länge varit ett av de populäraste i Sverige. YFU Sverige tog för första gången emot en japansk student läsåret 89/90, vilket var början på en positiv utveckling av vårt Japanprogram, både vad gäller svenska studenter som åker till Japan och japanska studenter som kommer till Sverige för att gå i en skola och bo i en värdfamilj. 


De senaste åren har vi skickat upp till 10 ungdomar från Sverige årligen och tagit emot lika många inresande japanska studenter varje år. Dessa ungdomar får stöd både från YFUs personal i Japan och Sverige men även från en lokal kontaktperson.  


Genom bidrag från Sasakawa-fonden har YFU Sverige dels kunnat stötta med mer utåtriktade aktiviteter för att fler skall få möjlighet till ett utbyte och dels med gedigna förberedelser genom ett eget förberedelse och hemkomstläger för de studenter som åker till Japan.

NORDBUK

Nordiska Minsterrådet är en viktig fond för kompetensutveckling av unga ledare i de nordiska och baltiska YFU-organisationerna. Under 2018 kommer YFU Sverige tillsammans med YFU Norge, Finland och Danmark att genomföra en ny ledarutbildning framtagen på initiativ av YFUs egna unga ledare. Utbildningen heter Nordic-Baltic Leadership Course och har som mål att utveckla det personliga ledarskapet hos YFUs volontärer och på så sätt stärka engagemanget. Alla ledare som antas har erfarenhet av en volontärroll som ex lägerledare, regional samordnare, medlem i arbetsgrupp.