Samarbeta med oss

Behovet av tolerans och interkulturell förståelse är akut i Sverige

YFU Sverige ser en stor potential i att nå ut till fler unga och också till svenska familjer. Utmaningen är att ett utbytesår kostar pengar. Det är också fallet att även om en svensk familj har plats för en student och ett stort hjärta, så är kostnaden för en tonåring till i hushållet för mycket för familjebudgeten.

Vi tycker att alla hängivna ungdomar ska kunna söka ett interkulturellt utbytesår, oberoende av sina föräldrars ekonomi. Det kan de genom att YFU erbjuder stipendium som täcker 75% av programavgiften, mellan 40 000 till 80 000 kr.


Stipendierna kan vara riktade mot ett specifikt land eller det land som studenten väljer. YFU Sverige har sedan början på 2000-talet haft ett stipendieprogram med en stipendiefond som bygger på medlemsavgifter och ev överskott. Vi har en gedigen ansökningsprocess och kan enkelt hantera fler stipendier och ansökningar.

Att bredda sina perspektiv och lära känna andra kulturer på djupet tror vi får människor att inse att vi alla är en del av samma värld. Du kan också vara med. YFU är ett personal- och volontärbaserat nätverk för kulturutbyten, utan vinstsyften, som finns med bra nätverk i över 50 länder. Vi vill genom kulturutbyten bidra till ett öppnare sinne och skapa ett lärande som förändrar liv och i förlängningen bidrar till att fler vill vara världsmedborgare. I Sverige har vi funnits sedan 1961, och vi ser att vår mission är lika viktig än idag.