Wide img 3609

Stipendiefonden

Genom stipendier kan vi göra skillnad

Att verkligen förstå en ny kultur, är att lära känna de oskrivna reglerna och att känna att man passar in i vardagen. Att vara utbytesstudent är att investera inför framtida studier och jobb. Gernom att bo en längre period i ett annat land och ta del av en familjs vardag har man möjlighet att verkligen lära känna en ny kultur. Detta ska vara möjligt för alla ungdomar, oavsett deras ekonomiska situation eller kulturella bakgrund. Därför har YFU byggt upp en väl fungerande stipendiefond, där vi varje år kan hjälpa unga människor att komma ut i världen som utbytesstudenter och bli globala världsmedborgare. För att få ett stipendium så ansökan studenten och genomgår en intervju mm, vi värderar alla ansökningar utifrån följande områden:

Entreprenörskap & Ledarskap

Aktivt deltagande & Kommunikation

Öppenhet & Empati 

Självkontroll & Självkännedom 

Round xlarge 1525 sweden 2016 volunteer arrivalorientationoutdoorportrait

Ge en gåva till vår Stipendiefond

If you want to contribute to a society with more tolerance and intercultural understanding consider a donation to the YFU scholarship fund. Particular scholarships can be named after the donor but it is also possible to donate in general. For larger donations with a wish to name a scholarship please contact National Director Kerstin Bergsten. 

Bankgiro 5703-2815

Swish 1230172023

Märk med YFUs stipendiefond och ditt namn

Stipendiater

Programåret 2017-2018 delades 5 stipendier ut i två olika kategorier: YFU Sveriges Ambassadörstipendium och Föreningsstipendium för scouter. Ambassadörsstipendiet gick till Elsa Liljeholm (Österrike), Thea Restadh (Tyskland), Nils Babtist (USA) och Klara Angawa (Tyskland). föreningsstipendiet Scout gick till Maria Nordin (Tyskland). Totalt delades 130 000kr ut.

Programåret 2016-2017 delades 5 stipendier ut i tre olika kategorier: YFU Sveriges Ambassadörstipendium, Språk och kulturstipendium samt Föreningsstipendium för scouter. Ambassadörsstipendiet gick till Victoria Le (Frankrike), Språk och kulturstipendiet gick till Emil Lindskog (USA), Klara Nylén (Österrike) och Emilia Rieschel, föreningsstipendiet Scout gick till Frederick Walker Svalling (Uruguay). Totalt delades 85 000kr ut.

Programåret 2015-2016 delades tre stipendier ut i tre olika kategorier: YFU Sveriges Ambassadörstipendium, Språk och kulturstipendium samt Föreningsstipendium som för första gången tilldelades en Scout. Ambassadörsstipendiet gick till Elin Kullberg (Tyskland), Språk och kulturstipendiet gick till Arvid Elmberg (Schweiz)) och Anna Björklund (USA) fick Föreningsstipendiet Scout. Totalt delades 60 000kr ut.