Wide 868 netherlandscanada 2015 staff teamwork

Studieförbundet Vuxenskolan

I dagens samhälle krävs global kompetens

 Att kunna analysera interkulturella utmaningar från flera olika perspektiv, att förstå hur olikheter påverkar våra uppfattningar, förmodar och bilden av sig själv och andra. En person med global kompetens tar sin kunskap, förståelse, färdigheter, attityder och värderingar och arbetar med andra för att lösa globalt relevanta problem. Och förbättra det kollektiva välbefinnandet för nuvarande och framtida generationer.

YFU är specialtiser på interkulturellt lärande, genom vår långa erfarenhet av utbytesår. För att kunna bidra till att fler ska få möjligheter till interkulturellt lärande har vi skapat ett workshopsmaterial som vi når ut med till förenignar, skolor och ungdomsgårdar. Det heter Colored Glasses och är ett sätt som vi bidrar till positiv global förändring. 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) vill vi utveckla fler redskap och sprida dem till många fler personer. SV har en lång pedagogisk kompetens i att utbilda, en bred lokal förankring, samt lokaler och stöd som stärker YFUs engagerade volontärer. 

Öppen föreläsning och workshop i interkulturellt Lärande

Denna workshop i interkulturellt lärande kombinerar föreläsning med interaktiva övningar. Är du nyfiken på människor från andra kulturer? Vill du veta med om hur du bemöter de skillnader du kan uppleva i mötet med folk från andra kulturer? Då hör du absolut till de som kommer att tycka om workshopen. 

Syftet med föreläsningen är att lära sig mer om tekniker som kan användas för att få större förståelse för kulturmöten.Deltagarna uppmuntras till att reflektera kring sin egen vardag, och de lämnar föreläsningen med en ny medvetenhet om de kulturmöten som kan ske i ett samhälle. Tanken är att deltagarna sedan, genom sina nya perspektiv, ska kunna bidra till ett samhälle med ett mer tolerant sätt att förstå andra kulturer.

Enligt YFU bör interkulturella erfarenheter inte vara ett privilegium, utan en möjlighet för alla. YFU har genom sina många års erfarenhet av att anordna utbytesår samlat på sig värdefulla lärdomar om hur kulturer möts i samhället, och skapar utifrån det en föreläsning om interkulturellt lärande.

Round xlarge 858 netherlands 2015 staff organized
Round xlarge 888 netherlands 2015 staff volunteer training
Round xlarge 996 netherlandsusachile 2015 studhayleyayun laughing

Fler möjligheter för YFU och SV

YFU och SV kommer också kunna utveckla samarbeten kring kulturarrangemang. Det finns mycket erfarenhet och kunskap om olika länder hos YFU, möten och personliga berättelser som berör. Genom SVs kunnande och stöd kommer vi också kunna utveckla oss som organisation och som individer, samt att vi får möjlighet att tillgodogöra delar av vår verksamhet till studiecirklar. 

Wide sv logo